NETTSIDEN OPPGRADERES! 🔥 SE FREM TIL ET DEILIG KAOS FREMOVER 💋

Salgsbetingelser

Kjøpsbetingelser Siljemariela.no

Vilkår for kursprogrammer fra Silje Mariela Westby. Handelen er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.

Partene i handelen:

Selger:

Firmanavn: Marielas Fitness AS

Org nr. 912621332

Adresse: Sogstivn 25, 1446 Drøbak

E-post: [email protected]

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen på siljemariela.no. Heretter kalt kjøper.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling

Betales på forhånd med Stripe, Vipps eller Klarna. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir tilgjengelig fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen er tilgjengelig.

Enkelte kurs kan betales med full engangsbetaling eller delbetaling. Dersom en delbetaling ikke går gjennom etter avtale vil vi ta kontakt med den det gjelder for å løse dette. Om dette ikke blir fulgt opp etter avtale så vil saken sendes videre til inkasso.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Avslutte faste betalinger/abonnement

Faste betalinger håndteres via Vipps. For å avslutte en fast betaling kan du enten sende en epost til [email protected] avslutte selv via Vipps appen.

I Vipps appen går du til "Faste betalinger", velger abonnementet du skal avslutte og trykker "Administrer abonnement". Da kan du logge inn med Vipps og avslutte abonnementet. 

Levering

Enkelte produkter gis umiddelbar tilgang til etter bestilling, og kjøper har tilgang til produktet 10 år frem i tid, med mindre annet blir kommunisert.

Hovedkurs som “Styrk ditt kroppsbilde” og “Femme Fatale Acaddemy” har fast oppstartsdato som blir oppgitt før bestilling både på salgsside og på e-post. Kjøper får tildelt brukernavn og passord og innloggingsdetaljer til kursets portal, etter bestilling. Kjøper har tilgang til hovedkursene til og med 1 år etter oppstartsdato. Kursets tilgang gis kun til kjøper, og innloggingsinformasjon skal ikke gis videre til en tredjepart.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert. Vi gjør hele tiden sitt beste for å gi deg korrekte produktopplysninger. Vi tar likevel forbehold om feilaktig produktbeskrivelse.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e- post).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående produkter vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter at første tilgang er gitt.

Ved bruk av angreretten trekkes kurs-og produkttilgang tilbake straks kjøpsbeløpet er refundert til kjøper. Tid fra refusjon er gjort til penger tilbake på konto kan ta 3-7 virkedager.

Angrefrist og garanti

Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp fra kjøpsdato og tidspunkt. Kun gyldig ved skriftlig bekreftelse via e-post til [email protected]. Alle henvendelser som gjelder feil ved leveransen eller angrerett, skal rettes skriftlig gjennom å sende en e-post til  [email protected]

 

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.